antoszczyk1

Studiowałem w latach 1981-86 w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (dawna PWSSP).
Dyplom z zakresu projektowania ubioru i malarstwa.
Po studiach rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku, prowadzoną przez
prof. Henryka Strumiłłę na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego.
Stopnie naukowe: doktorat – 1997r., habilitacja – 2002r. z dyscypliny artystycznej malarstwo.
Od 2003 roku jestem profesorem ASP w Łodzi. Prowadzę Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa
i Architektury Wnętrz.
Zajmuję się malarstwem, rysunkiem i grafiką warsztatową (sitodruk).
Prezentowałem prace na 30-tu wystawach indywidualnych, oraz uczestniczyłem w około 60-ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Byłem stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987 roku.
Prace w zbiorach: Museu D'Art Girona w Hiszpanii, Fundacja Polska – Japonia im. Miyauchi,
oraz w  kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.